آدرس

مشهد , بلوار سیدرضی

پارکینگ

پارکینگ ندارد

تلفن

1253 803 0937

ایمیل

saharfarvardinnail@gmail.com

ساعات کاری

شنبه تا پنج شنبه ……………. 9 الی 19:00
تعطیلات وفات رسمی و جمعه………… تعطیل

فرم تماس

ارسال پیام

شبکه های اجتماعی ما را بررسی کنید