جهت اطلاع از هزینه انجام خدمات با ما تماس بگیرید

لیست خدمات کاشت ناخن و مانیکور

کاشت ناخن با ژل بی رنگ

کاشت ناخن با ژل رنگی

تعویض ژلاک

ژلاک روی ناخن طبیعی

ژلاک روی کاشت

ژلیش دست و پا

ترمیم ناخن با ژل رنگی

ترمیم ناخن ساده

کاشت گریم

ریمو کاشت

ریمو ژلیش

کاور

کاشت ناخن شصت پا

مانیکور

ترمیم ناخن شکسته

کروم کل ناخن ها

دیزاین موقت هر ناخن

دیزاین دائم هر ناخن

ترمیم لمینت

کاشت گریم

دیزاین دائم هر ناخن

پارافین دست و پا